Ana + Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsAnna | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsBrianna + Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsEpperson Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsGaspar Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsGomez Family | Studio Minis | Teresa Lopez PhotographyHenna + Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsHughes Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsJenny + Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsJimenez Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsMarin + Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsNatalia + Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsNava Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsRamirez Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsRemil Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsReyna | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsTrujillo Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & FilmsVelasco | Studio Minis | Teresa Lopez PhotographyYanez Family | Studio Minis | Teresa Lopez Photography & Films